top of page
Çalışan Adaylarına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin BİGPOGO GAMES YAZILIM EĞİTİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Bundan böyle kısaca “BİGPOGO GAMES” olarak anılacaktır) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek belirtilen hususlara açık bir şekilde rıza gösteriyorum.

 

 

Ad/Soyadı:

İmza:

Tarih:

 

bottom of page